Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Wedle informacji ZUS, z tej […]
Udostępniony dla Państwa moduł zdalnej pomocy to mające ogromne możliwości i najbardziej uniwersalne, dostępne na rynku […]