Jak działa pomoc zdalna

Korzystając z rozwiązania TeamViewer, możemy uzyskać zdalny dostęp do oddalonego o tysiące kilometrów komputera.
W ten sposób jesteśmy w stanie identyfikować problemy oraz szybko i skutecznie je rozwiązać. Jak zacząć? Bardzo prosto!

Aby umożliwić zdalne połączenie wystarczy pobrać odpowiednią aplikację i uruchomić na swoim komputerze.
Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno z osobistym identyfikatorem i hasłem.
Wyślij do nas wygenerowany identyfikator i hasło aby umożliwić zdalne połączenie się z Twoim komputerem.

Moduł przeznaczony jest dla komputerów
z zainstalowanym systemem Windows

Moduł przeznaczony jest dla komputerów
z zainstalowanym systemem OS X / macOS

Moduł przeznaczony do nienadzorowanego dostępu dla komputerów z Windows